பதவி உயர்வு

தேடல்:

உங்கள் தகவல் பின்வருமாறு:
திகதி விபரம் இளைப்பு URL பெயர் பட்டியல் பதவி வெற்றிடப் பட்டியல்
26-03-2024 වි‌ශේෂ ශ්‍රේණියේ හෙද නිලධාරී (රෝහල් සේවා) තනතුරට උසස් කිරීම - 2023
04-03-2024 Promotion from the Post of Nursing Office (Education) in Grade I or Supra Grade to the Post of Nursing Officer (Education) in Special Grade 2023
09-02-2024 Appointment tot he Post of Nursing Officer (Education) in Grade I / Supra Grade of Nursing Service
05-01-2024 Revision of Periods considering for Grade Promotions of the Paramedical Service
05-12-2023 Revision of Periods considering for Grade Promotions of Service of Professions Supplementary to Medicine
மேலும் பார்க்க