பொது சுகாதார சேவைகள்

நாம் உங்கள் சுகாதாரத்தைப் பராமரிக்கிறோம்

காசநோய் கட்டுப்பாடு மற்றும் இருதய நோய்களுக்கான தேசிய செயல்திட்டம்
தேசிய டெங்கு ஒழிப்பு பிரிவு
பாலியல் தொற்று மற்றும் எயிட்ஸ் கட்டுப்பாட்டுக்கான தேசிய செயல்திட்டம்
யானைக்கால் நோய் எதிர்ப்புப் பிரச்சாரம்
தொழுநோய் எதிர்ப்புப் பிரச்சாரம்
மலேரியா எதிர்ப்புப் பிரச்சாரம்
தனிமைப்படுத்தல் பிரிவு
ஊட்டச்சத்து பிரிவு
குடும்பச் சுகாதாரப் பணியகம்
சுகாதார ஊக்குவிப்புப் பணியகம்
இளைஞர்கள்இ முதியவர்கள்இ ஊனமுற்றவர்கள் மற்றும் இடம்பெயர்ந்தவர்கள்
பெருந்தோட்ட மற்றும் பெருநகர சுகாதாரப் பிரிவு
பொதுச் சுகாதாரத்தைப் பராமரித்தல்
தொற்றா நோய்ப் பிரிவு
புற்றுநோய் ஒழிப்புக்கான தேசிய செயல்திட்டம்
உளநல சுகாதாரப் பணியகம்