பத்திரிகை வெளியீடு

தேடல்:

உங்கள் தகவல் பின்வருமாறு:
12-01-2024
Student nurse training interviews related to Galle, Matara, Batticaloa and Trincomalee districts tomorrow and the next day......
09-01-2024
The Ministry of Health announces that the risk to Sri Lanka due to the JN-1 sub-strain of the COVID-19 virus is very minimal.
05-01-2024
Visit the official website of the Ministry of Health for more information. The Ministry of Health informs the student nurse applicants...
04-12-2023
Expert opinions are sought for the future progress of the health service in this country
30-11-2023
சுகாதார அமைச்சு உயர்தர மருந்துகளை இந்நாட்டு மக்களுக்கு வழங்கியுள்ளது முன்னுரிமை. .
24-11-2023
சர் ஜோன் கொத்தலாவல பாதுகாப்பு பல்கலைக்கழக மருத்துவமனையில் சிகிச்சை சேவைகளை சீரமைக்க அவசர நடவடிக்கைகள்
மேலும் பார்க்க