உங்கள் கருத்துக்களை இந்த முகவரிக்கு அனுப்பவும் postmaster@health.gov.lk

சுகாதார, போஷணை மற்றும் சுதேஷ வைத்திய அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

கேள்விப்பத்திரங்கள் மற்றும் கொள்முதல்

 

23

NOV
சுகாதார அமைச்சு, போசனை & சுதேச மருத்துவம் ஏலங்களுக்கு விண்ணப்பம் - கையுறை

15

NOV
சுகாதார போசனை மற்றும் சுதேச வைத்திய அமைச்சின் கட்டுமானம்

02

OCT
ஏல அழைப்பிற்கான திருத்தம் (IFB)

14

SEP
3 சக்கர வாகனம் 1, மோட்டார் சயிக்கில் 4 மற்றும் மோட்டார் கார் கொள்வனவு (செயல்பாட்டு குத்தகை முறைய

12

SEP
400 Nos. எடை அளவு தராசு அதனுடன் உயர அளவீடுகோல் கொள்வனவு

07

SEP
மருத்துவமனை கட்டடங்களின் கொள்முதல் அறிவிப்பு

30

AUG
கொள்முதல் அறிவிப்பு –குருநாகலை போதனா வைத்தியசாலையில் இலங்கை பக்கவாத கவனிப்பு நிறுவகத்தை ஸ்த

22

AUG
இலங்கையில் தேசிய வைத்தியசாலையில் கால்-கை வலிப்பு அறுவை சிகிச்சைக்கான மருத்துவ உபகரணங்களை வழங்குதல், நிறுவுதல், பரிசோதனை செய்தல் மற்றும் ஆணைப்படுத்தல்

23

JUN
கையெழுத்து பிரதிகள் - கையுறைகள்

22

JUN
திட்டமிடப்பட்ட கண் வங்கி கட்டிட நிர்மாணம் -போதனா வைத்தியசாலை குருநாகல்

22

JUN
பக்கவாத சிகிச்சை பிரிவு நிர்மாணம் - போதனா வைத்தியசாலை கராப்பிட்டிய

08

DEC
காச நோய் மற்றும் மார்பு நோய்களுக்காக தேசிய திட்டத்திற்கான வாகனத்தில் எக்ஸ்ரேஅழகு கொள்முதல்

19

SEP
2௦16 ம் ஆண்டுக்கான ஆயுர்வேத மூலப்பொருட்களை வழங்குதல்