உங்கள் கருத்துக்களை இந்த முகவரிக்கு அனுப்பவும் postmaster@health.gov.lk

சுகாதார, போஷணை மற்றும் சுதேஷ வைத்திய அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

கேள்விப்பத்திரங்கள் மற்றும் கொள்முதல்

 

14

SEP
3 சக்கர வாகனம் 1, மோட்டார் சயிக்கில் 4 மற்றும் மோட்டார் கார் கொள்வனவு (செயல்பாட்டு குத்தகை முறைய

12

SEP
400 Nos. எடை அளவு தராசு அதனுடன் உயர அளவீடுகோல் கொள்வனவு

07

SEP
மருத்துவமனை கட்டடங்களின் கொள்முதல் அறிவிப்பு

30

AUG
கொள்முதல் அறிவிப்பு –குருநாகலை போதனா வைத்தியசாலையில் இலங்கை பக்கவாத கவனிப்பு நிறுவகத்தை ஸ்த

19

SEP
2௦16 ம் ஆண்டுக்கான ஆயுர்வேத மூலப்பொருட்களை வழங்குதல்