உங்கள் கருத்துக்களை இந்த முகவரிக்கு அனுப்பவும் postmaster@health.gov.lk

சுகாதார, போஷணை மற்றும் சுதேஷ வைத்திய அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

அனைத்து அறிவிப்பு

 

10

OCT
Implementation of the Provisions of the New Nursing Service Minute

06

OCT
Post Intern Assignments – 28.11.2016

03

OCT
සිසු හෙද/ හෙදි පුහුණුවට බඳවා ගැනීම - 2016

03

OCT
Granting of Earned Leave for Medical Officers to be spent Abroad - 2018 (02-182-2017)

03

OCT
Granting of Earned Leave to be spent abroad for Dental Surgeons - 2018 (02-183/2017)

03

OCT
Granting of Earned Leave to be spent abroad for Dental Specialists - 2017 (02-180/2016)

14

SEP
3 சக்கர வாகனம் 1, மோட்டார் சயிக்கில் 4 மற்றும் மோட்டார் கார் கொள்வனவு (செயல்பாட்டு குத்தகை முறைய

12

SEP
400 Nos. எடை அளவு தராசு அதனுடன் உயர அளவீடுகோல் கொள்வனவு

12

SEP
சுகாதார மற்றும் அவசர எச்சரிக்கை – செப்டம்பர் 2017 ஆம் ஆண்டு எதிர்பார்க்கப்பட்ட வெள்ளம் மற்றும்

07

SEP
மருத்துவமனை கட்டடங்களின் கொள்முதல் அறிவிப்பு