உங்கள் கருத்துக்களை இந்த முகவரிக்கு அனுப்பவும் postmaster@health.gov.lk

சுகாதார, போஷணை மற்றும் சுதேஷ வைத்திய அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

அனைத்து அறிவிப்பு

 

26

MAR
மாணவர் தாதிய பணியமர்த்தல் பயிற்சிக்கு ஆட்சேர்ப்பு 2017 - සිසු හෙද / හෙදි පුහුණුවට බඳවා ගැනීම 2017 (காலி மற்றும் பதுளை மாவட்டத்தின் திருத்தம் பட்டியல்)

23

MAR
மாணவர் தாதிய பணிக்கான பயிற்சிக்கு ஆட்சேர்ப்பு 2017 - සිසු හෙද / හෙදි පුහුණුවට බඳවා ගැනීම 2017

23

MAR
பொது தாதியர்களுக்கான பயிற்சிக்கு ஆட்சேர்ப்பு - 2017

08

MAR
பரீட்சை ஒத்திவைப்பு அறிவிப்பு- 2018-03-10

19

JAN
மருத்துவ அலுவலர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட முன் நிகழ்வு உடற் பயிற்சி சான்றிதழ்கள் செல்லுபடியாகும் காலம் நீட்டிப்பு

05

JAN
முகாமைத்துவ உதவியாளர் பதவி - 2 பதவிகள்

04

JAN
திட்ட உதவியாளர் பதவி

29

DEC
தேசிய காச நோய்த்தடுப்பு மற்றும் சுவாச நோய்களுக்கான நிகழ்ச்சி திட்டத்தின் இலத்திரனியல் தரவு முகாமைத்துவ கட்டமைப்பின் உருவாக்கத்திற்கான நிபுணத்துவ நிறுவனத்தை தெரிவு செய்தல்

29

DEC
தேசிய குடும்ப திட்டமிடல் நிகழ்ச்சி திட்டத்திற்கு பல்லாண்டு செலவினத்துடன் கூடிய செயற்திட்டத்தை வரைவதற்கான நிபுணர் / நிபுணர்களை நியமித்தல் தொடர்பிலான விருப்பத்தை வெளியிடும் வேண்டுக

04

DEC
அரச வைத்தியசாலைகளில் மருத்துவ நிபுணர்கள், மருத்துவ அதிகாரிகள் மற்றும் உள்ளகப் பயிற்சியை மேற்கொள்ளும் வைத்திய அதிகாரிகளுக்கான விடுதிகளுக்கான முதலீடுகளை மேற்கொள்ளல், வடிவமைத்தல் மற