உங்கள் கருத்துக்களை இந்த முகவரிக்கு அனுப்பவும் postmaster@health.gov.lk

சுகாதார, போஷணை மற்றும் சுதேஷ வைத்திய அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

அனைத்து அறிவிப்பு

 

19

JAN
மருத்துவ அலுவலர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட முன் நிகழ்வு உடற் பயிற்சி சான்றிதழ்கள் செல்லுபடியாகும் காலம் நீட்டிப்பு

05

JAN
முகாமைத்துவ உதவியாளர் பதவி - 2 பதவிகள்

04

JAN
திட்ட உதவியாளர் பதவி

29

DEC
தேசிய காச நோய்த்தடுப்பு மற்றும் சுவாச நோய்களுக்கான நிகழ்ச்சி திட்டத்தின் இலத்திரனியல் தரவு முகாமைத்துவ கட்டமைப்பின் உருவாக்கத்திற்கான நிபுணத்துவ நிறுவனத்தை தெரிவு செய்தல்

29

DEC
தேசிய குடும்ப திட்டமிடல் நிகழ்ச்சி திட்டத்திற்கு பல்லாண்டு செலவினத்துடன் கூடிய செயற்திட்டத்தை வரைவதற்கான நிபுணர் / நிபுணர்களை நியமித்தல் தொடர்பிலான விருப்பத்தை வெளியிடும் வேண்டுக

04

DEC
அரச வைத்தியசாலைகளில் மருத்துவ நிபுணர்கள், மருத்துவ அதிகாரிகள் மற்றும் உள்ளகப் பயிற்சியை மேற்கொள்ளும் வைத்திய அதிகாரிகளுக்கான விடுதிகளுக்கான முதலீடுகளை மேற்கொள்ளல், வடிவமைத்தல் மற

23

NOV
சுகாதார அமைச்சு, போசனை & சுதேச மருத்துவம் ஏலங்களுக்கு விண்ணப்பம் - கையுறை

15

NOV
2016/ 2017 ஆம் ஆண்டுக்கான தன்னியக்க இயந்திர திருத்தல், தன்னியக்க குளிரூட்டி திருத்தல், தன்னியக்க மின் திருத்துதல், சொகுசு ஆணை தயாரித்தல் ரிங்கரின் செய்தல் மற்றும் வர்ணம் பூசுதளுக்கான ஒப்பந

15

NOV
2017/ 2018 ஆம் ஆண்டுக்கான (1,000,000,.00 மேற்படாத ஒப்பந்தங்கள் )சுவசிரிபாய கட்டத்தொகுதி பராமரிப்பு சேவையை வழங்கும் ஒப்பந்தக்காரர்களை பதிவு செய்தல்.

15

NOV
சுகாதார போசனை மற்றும் சுதேச வைத்திய அமைச்சின் கட்டுமானம்