உங்கள் கருத்துக்களை இந்த முகவரிக்கு அனுப்பவும் postmaster@health.gov.lk

சுகாதார அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

 

எமது ஊழியர்கள் பற்றி 

சமீபத்திய ஊழியர் அறிவிப்பு

 

12

MAR
Chemical Biological Radioactive Nuclear and Explosive (CBRNE) Disaster Preparedness Readiness Healthcare Institutional Survey

03

DEC
Granting of Earned Leave to be spent abroad for Dental Surgeons – 2020

03

SEP
12 வது சர்வதேச ஆராய்ச்சி மாநாடு - 11,12 - செப்டம்பர்- 2019

08

MAR
பரீட்சை ஒத்திவைப்பு அறிவிப்பு- 2018-03-10

19

JAN
மருத்துவ அலுவலர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட முன் நிகழ்வு உடற் பயிற்சி சான்றிதழ்கள் செல்லுபடியாகும் காலம் நீட்டிப்பு

31

OCT
பாடசாலையில் சீரான பல் மருத்துவர்

10

OCT
Implementation of the Provisions of the New Nursing Service Minute

06

OCT
Post Intern Assignments – 28.11.2016

03

OCT
Granting of Earned Leave for Medical Officers to be spent Abroad - 2018 (02-182-2017)

03

OCT
Granting of Earned Leave to be spent abroad for Dental Surgeons - 2018 (02-183/2017)