உங்கள் கருத்துக்களை இந்த முகவரிக்கு அனுப்பவும் postmaster@health.gov.lk

சுகாதார மற்றும் சுதேச வைத்திய சேவைகள் அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

 

வெற்றிடங்கள்

திகதி விளக்கம் அறிமுக கடிதம் விண்ணப்ப படிவம் பெயர் பட்டியல் வெற்றிட பட்டியல்
29-12-2017 Post of Additional Secretary (Medical Services) Ministry of Health, Nutrition and Indigenous Medicine Download
05-01-2017 Post of Additional Secretary (Public Health Services) Ministry of Health, Nutrition and Indigenous Medicine (02-237/2017) (I) Download
29-12-2017 Post of Additional Secretary (Public Health Services) Ministry of Health, Nutrition and Indigenous Medicine (02-237/2017) Download
08-12-2017 Post of Director (Nursing Education) Download
01-03-2017 Post of Director General of Health Services Ministry of Health, Nutrition and Indigenouse Medicine Download
30-12-2016 Post of Deputy Director General (Planning) Download Download
20-12-2016 Post of Deputy Director General (Medical Supplies) Download Download
20-12-2016 Post of Deputy Director General (Non Communicable Diseases) Download Download
20-12-2016 Post of Deputy Director General (Environmental, Occupational Health And Food Safety) Download Download
01-11-2016 பல் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் பதவி - பல் மருத்துவ சிகிச்சையாளர்கள்' பயிற்சி பாடசாலை (IOH) - மகரம தரவிறக்கம் தரவிறக்கம் அடையாளமிடல்
திட்டம்
25-10-2016 தரவு பதிவு செய்தல் பதவி – 3 பதவிகள் தரவிறக்கம்
19-10-2016 International Professional Vacancies at the World Health Organization தரவிறக்கம்
14-10-2016 உள்ளக கணக்காய்வாளர் பதவி (ஒப்பந்த அடிப்படையில்) தரவிறக்கம்
15-09-2016 மாவட்ட சுகாதார மேம்பாட்டு அலுவலர்(2 நிலைகள்)-SHSDP தரவிறக்கம்
15-09-2016 Procurement of the services of an External Consultant to review the implementation of the National Nutrition Policy of Sri Lanka (2010) தரவிறக்கம்
13-09-2016 சுகாதார மேம்பாட்டு அலுவலர் பதவி - செயல்திட்டதிற்காக of “Addressing Selected Health Determinants of the People in Urban Poor Areas in Colombo Municipal Council Area through Multifactoral Approach தரவிறக்கம்
24-08-2016 சுகாதார அதிபர் தாதியல் அமைச்சின் பதவி தரவிறக்கம்
16-08-2016 தரவு ஆட்சியாளரிடமிருந்து ஆட்சேர்ப்பு தரவிறக்கம்
For more deatils and to access the Previous website இங்கே கிளிக் செய்யவும்