உங்கள் கருத்துக்களை இந்த முகவரிக்கு அனுப்பவும் postmaster@health.gov.lk

சுகாதார மற்றும் சுதேச வைத்திய சேவைகள் அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

 

உள்ளக பதவி

திகதி விளக்கம் அறிமுக கடிதம் விண்ணப்ப படிவம் பெயர் பட்டியல் வெற்றிட பட்டியல்
22-07-2016 ASSIGNMENT OF POST INTERN MEDICAL OFFICERS – 27.11.2015 தரவிறக்கம் தரவிறக்கம்