உங்கள் கருத்துக்களை இந்த முகவரிக்கு அனுப்பவும் postmaster@health.gov.lk

சுகாதார மற்றும் சுதேச வைத்திய சேவைகள் அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

 

பரீட்சை -முடிவுகள்

திகதி விளக்கம் முடிவுகள்
23-11-2016 Eficency Bar Examination & Departmental Examination for Occupational Therapists in Class II Seg."A"/ Grade II -2015 முடிவுகள்
23-11-2016 தடை தாண்டல் பரீட்சை& இரண்டாம் நிலை மருத்துவ ஆய்வக நுட்ப வல்லுனருக்கான திணைக்கள பரீட்சை / தரம் II Segment "A" - 2015 முடிவுகள்
23-11-2016 Second Eficency Bar Examination for the posts of Primary Semi Technical Officers' Service Category (PL-02-2006(A)) - 2015 முடிவுகள்
18-11-2016 First Departmental Examination for Officers in Class II Segment II in the Sri Lanka Scientific Service - 2016 முடிவுகள்
18-11-2016 Third Efficiency Bar Examination for the Posts of Primary Semi Technical Officrs' Service Category (PL-02-2006)(A)-2016 (Hospital Overseer, Cook, Telephone Operator, Attendent)Result Shees முடிவுகள்
18-11-2016 Second Efficiency Bar Examination for in Field/in Office Officers Service Category 2 (MN —05 —2006 A) -2016 (First Term) முடிவுகுக
09-11-2016 පSchool of Physiotheraphy & Occupational Therapy Final (Repeat) Examination for Trainee Physiotherapists & Occupational Therapists Batch 2014 - Course XXXIII (Result Sheet) முடிவுகள்
07-11-2016 Third Efficency Bar Examination for the P{osts of Primary Semi Technical Officers' Service Category (PL-02-2006 (A))2016 Health Laboratory Aide/Pump Operator/Seamstre/Entomological Field Attendant/Generator Operator முடிவுகள்
04-11-2016 First Efficency Bar Examination for in Field/in Office Officers Sevice Category 2 (MN-05-2006-A) 2016 முடிவுகள்
04-11-2016 விநியோகங்களுக்கான முதல் திணைக்கள தேர்வு 2016 முடிவுகள்
19-10-2016 மீண்டும் மருத்துவ ஆய்வக தொழில்நுட்பத்தில் டிப்ளோமாவுக்கு இறுதிப் பரீட்சை 2014-2016 Batch Merit முடிவுகள்
18-10-2016 தொழில்நுட்ப பிரிவு அல்லாத முகாமைத்துவ உதவியாளருக்கான முதல் EB பரீட்சை -02 - MN-1-2006(A) 2016 முடிவுகள்
03-10-2016 உதவியாளர் பரீட்சையின் இறுதி தேர்வு முடிவுகள் – 1 வது மற்றும் 2வது குழு, PDHS மேல் மாகாணம் மற்றும் பொலீஸ் மருத்துவ சேவை பிரிவு முடிவுகள்
03-10-2016 Post Basic Course in Stoma Care இன் இறுதி பரீட்சை முடிவுகள் -2016 முடிவுகள்