உங்கள் கருத்துக்களை இந்த முகவரிக்கு அனுப்பவும் postmaster@health.gov.lk

சுகாதார மற்றும் சுதேச வைத்திய சேவைகள் அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

 

இறுதி இடுகைகள்

திகதி விளக்கம் அறிமுக கடிதம் விண்ணப்ப படிவம் பெயர் பட்டியல் வெற்றிட பட்டியல்
03-10-2016 TH - Kalubowila Consultant Anaesthetist தரவிறக்கம்
29-09-2016 LRH -Consultant Neonatologist தரவிறக்கம்
23-09-2016 போ.வை - களுபோவில ஆலோசக பொது மருத்துவர் தரவிறக்கம்
20-09-2016 போ.வை - Kalubowila Consultant Chemical Pathologist தரவிறக்கம்
20-09-2016 போ.வை - கராப்பிட்டிய நரம்பியல் ஆலோசகர் தரவிறக்கம்
20-09-2016 போ.வை - Karapitiya Consultant Anaesthetist (Cardiothoracic Anaesthetist) தரவிறக்கம்