உங்கள் கருத்துக்களை இந்த முகவரிக்கு அனுப்பவும் postmaster@health.gov.lk

சுகாதார மற்றும் சுதேச வைத்திய சேவைகள் அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

 

சர்வதேச பயிற்சி 

திகதி விளக்கம் தரவிறக்கம்
19-10-2016 MA இல் கொள்கை பொருளியல் – வில்லியம்ஸ் கல்லூரியில் அபிவிருத்தி பொருளாதார மையம், அமெரிக்கா தரவிறக்கம்
19-10-2016 மருத்துவ உபகரணங்கள் முகாமைத்துவ பராமரிப்பு – 9 தையிலிருந்து 19 மார்ச் 2௦17 வரை தரவிறக்கம்
14-10-2016 சுகாதார தலைமை பயிற்சி திட்டத்தின் விண்ணப்ப படிவம் – ரன் டொக் செங் மருத்துவமனை – சிங்கப்பூர் தரவிறக்கம்