உங்கள் கருத்துக்களை இந்த முகவரிக்கு அனுப்பவும் postmaster@health.gov.lk

சுகாதார மற்றும் சுதேச வைத்திய சேவைகள் அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

 

உள்ளூர் பயிற்சி

திகதி விளக்கம் அறிமுக கடிதம் விண்ணப்ப படிவம்
24-08-2017
Enrolment of Audiometric Technicians to follow the B.Sc. in Speech & Hearing Sciences Degree Programme conducted by Faculty of Medicine, University of Kelaniya – 2017 Lateral Entry
தரவிறக்கம்
19-05-2017 அடிப்படை தாதிய பயிற்சி பதவிக்கான ஆட்சேர்ப்பு– 2015 தரவிறக்கம்
08-03-2017 BSc. Degree Programmes of Faculty of Allied Health Sciecnces (FAHS) University of Peradeniya 2017 (Radiography/ Physiotherapy)(GCL 02-46-2017) தரவிறக்கம்
03-03-2017 Enrolment of Physiotherapist to follow the Bachelor of Physiotheraphy (B.Sc. in Physiotheraphy) Degree Course conducted by Faculty of Medicine, University of Colombo - 2016 (Lateral Entry - 03rd Batch) - Readvertising (GCL 02-35-2017) தரவிறக்கம்
13-01-2017 Six Months Training of the Nursing Tutors Conduct by the NIHS - 2016 Gneneral Circualr Letter 02-02-2017 தரவிறக்கம்
29-12-2017 Lateral Entry to BSc Degree Programmes of Faculty of Allied Health Sciences (FAHS) Sir John Kotelawala Defence University (KDU) – 2017 தை (தாதியர் /MLS/பார்மசி/ஊடுகதிர் /Physiotheraphy) தரவிறக்கம்
27-12-2016 அடிப்படை தாதிய பயிற்சி பதவிக்கான ஆட்சேர்ப்பு– 2015 தரவிறக்கம்
16-12-2016 Enrolment of Nurses to follow the BSc. Nursing Degree Course conducted by University of Sri Jayawardenapura – தை 2017 (பக்கவாட்டு நுழைவு– 11வது பிரிவு)பொது சுற்றறிக்கை கடிதம் 02-200-2016 தரவிறக்கம்d
16-12-2016 MLT இன் பதிவு’s to follow the BSc. (MLS) ஸ்ரீ ஜயவர்த்தன பல்கலைக்கழகத்தின் பட்டப்படிப்பு – தை 2017 (பக்கவாட்டு நுழைவு – 09வது பிரிவு) பொது சுற்றறிக்கை கடிதம் 02-199-2016 தரவிறக்கம்
16-12-2016 Enrolment of Pharmacists to follow the Bachelor of Pharmacy (B.Pham) ஸ்ரீ ஜயவர்த்தன பல்கலைக்கழகத்தின் பட்டப்படிப்பு – (Lateral Entry – 10th Batch) பொது சுற்றறிக்கை கடிதம் 02-198-2016 தரவிறக்கம்
04-10-16 B. Sc. in பிசியோதரபி) கொழும்பு பல்கலைக்கழக மருத்துவ பீட பட்டப்படிப்பு - 2016 (Lateral Entry - 03"d Batch) தரவிறக்கம்
15-09-2016 6 மாதங்கள்’ தாதியருக்கான அவசர பராமரிப்பு பயிற்சி – 2016 – (3வது தொகுதி) தரவிறக்கம்
09-09-2016 முன் பயிற்சியாளருக்கு கட்டாய விபத்து மற்றும் அவசர பயிற்சி தரவிறக்கம்
08-09-2016 6 மாதங்கள்’ தாதியர் மன நல பயிற்சி – 2016 (1வது தொகுதி) தரவிறக்கம்
08-07-2016 6 மாதங்கள் தாதியருக்கான அவசர பராமரிப்பு பயிற்சி – 2016 (3rd Batch) தரவிறக்கம்