சுகாதார அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

 

இந்தியாவில் தென் கிழக்கு ஆசியாவுக்கான 72 வது உலக சுகாதார அமைப்பின் பிராந்திய குழு கூட்டம் - 2-6 செப்டம்பர் 2019 2019-09-02

72nd WHO Regional Committee for South-East Asia (SEARO 72)
 
2-6 September 2019, New Delhi, India
Read more