சுகாதார அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

 

நீடித்து நிலைக்க கூடிய அபிவிருத்தி சகாப்தத்தில் காசநோயை முடிவுக்கு கொண்டுவருதல் முதலாவது உலகளாவிய உலக சுகாதார நிறுவன அமைச்சர்கள் வட்ட மாநாடு 16 – 17 November 2017 @ மொஸ்கோ 2017-11-07