உங்கள் கருத்துக்களை இந்த முகவரிக்கு அனுப்பவும் postmaster@health.gov.lk

சுகாதார மற்றும் சுதேச வைத்திய சேவைகள் அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

 

நீடித்து நிலைக்க கூடிய அபிவிருத்தி சகாப்தத்தில் காசநோயை முடிவுக்கு கொண்டுவருதல் முதலாவது உலகளாவிய உலக சுகாதார நிறுவன அமைச்சர்கள் வட்ட மாநாடு 16 – 17 November 2017 @ மொஸ்கோ 2017-11-07