சுகாதார அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

 

இறுதி மைல்கல்லை அடைதல் அபுதாபி உலகளாவிய சந்தையில் தொற்று நோய்களை இல்ல தொழிப்பதற்கான வளங்களை இடம்பெயர்ந்து ஒன்று திரட்டுதல் நவம்பர் 15, 2017 2017-10-30

Reaching the Last Mile: Mobilizing Together to Eliminate Infectious Diseases is a milestone convening of global health leaders focused on accelerating the elimination of deadly infectious diseases, such as polio and malaria, and preventable NTDs, such as Guinea-worm disease and River Blindness.

 

The Forum will be held under the patronage of His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi, and is driven from His Highness' conviction that no human should die from a preventable disease and that investment in health is crucial to global development.

 

In partnership with The Carter Center and the Bill & Melinda Gates Foundation, the Forum will convene over 200 government officials, bilateral and multilateral aid leaders, global health experts, and industry leaders to share insights and best practice on how to map out, eliminate, and eradicate disease. Interactive sessions, discussions, and workshops will celebrate successes, highlight challenges, and identify solutions through the use of vaccines, technology, global health infrastructure, and public-private partnerships.

 

The Forum will take place at the Abu Dhabi Global Market on November 15, 2017, and will be held in partnership with local and federal health entities and donor organizations. Participation is by invitation only.