சுகாதார அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

 

2019 ஆண்டிற்கான பொது சுகாதார மருத்துவிச்சிகளை பயிற்றுவிப்பதற்கு இணையத்தினூடான ஆட்சேர்ப்பு 2019-08-23

Online recruitment of candidates to be trained on Public Health Midwives - 2019

 
Description Download
Sinhala Tamil English
Instructions for Completing the Application Through Internet Download Download
Apply Online