சுகாதார அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

 

வண.மலவத்தின் பிரதான உரை மருந்துகளின் விலைகளை குறைப்பது தொடர்பாக 2017-12-13

The steps taken by the government to reduce the prices of several essential drugs by breaking the back of the drug mafia is highly commendable, Most Ven. Thibbotuwawe Sri Siddartha Sumangala Mahanayake Thera of the Malwatte Chapter said.
 
DAILYNEWS.LK