சுகாதார அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

 

தற்போதைய டெங்கு நோய் தடுப்பு மற்றும் சிகிச்சையளிக்கும் சுகாதார வசதிகளை மேம்படுத்த எடுக்கப்ப 2017-07-11

மேலும் வாசிக்க