சுகாதார அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

 

MERS - COV தொற்றுக்கான முகாமைத்துவத்தை திருத்துவதற்கு வழிகாட்டுதல் 2016-09-15

Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus infection was first reported in 2012...