உங்கள் கருத்துக்களை இந்த முகவரிக்கு அனுப்பவும் postmaster@health.gov.lk

சுகாதார, போஷணை மற்றும் சுதேஷ வைத்திய அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

Helth Of Ministry
 

மேம்படுத்தல் செய்தி

07

SEP

SPMC இனால் 3.8 மில்லியன் பெறுமதியான மருத்துவ உபகரணங்கள் அன்பளிப்பு மேலும் வாசிக்க...

07

SEP

உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் தென்கிழக்கு ஆசிய பிராந்திய குழுவின் 69 வது அமர்வு மேலும் வாசிக்க...

07

SEP

உ.சு.நி இலங்கையில் மலேரியா இல்லை என்பதற்கான சான்றிதழ் மேலும் வாசிக்க...

13

OCT

இதய நோயாளிகளுக்கு இலவசமாக வழங்கப்படும்  stents தவறான முறையில் பயன்படுத்வதப்படுதை  நிறுத்துவதற் மேலும் வாசிக்க...

14

OCT

சிகா வைரஸ் நோய் மேலும் வாசிக்க...

26

OCT

மருந்து நிறுவனங்கள் மேலும் வாசிக்க...

31

OCT

நீண்டகால சிறுநீரக நோய் (CKDu) பற்றிய மர்மத்தை கண்டறிய இலங்கை மற்றும் சீனா இடையே புரிந்துணர்வு ஒ மேலும் வாசிக்க...

01

NOV

ஹோப் வைத்தியசாலையில் என்பு மச்சை மாற்று அறுவை சிகிச்சை மேலும் வாசிக்க...

07

NOV

நோயற்ற சுவாசப்பை, காசநோய் மற்றும் புகையிலை பாவனைக்கான உலக மகாநாடு மேலும் வாசிக்க...

07

NOV

சுருட்டும் அதனுடன் சார்ந்த பொருட்களுக்கு படங்களுடனான எச்சரிக்கைகள் உள்வாங்கப்பட வேண்டும் மேலும் வாசிக்க...

11

NOV

அரச சேவையில் புதிய பல் வைத்தியர்கள் நியமனம் மேலும் வாசிக்க...

06

JUN

வெள்ளத்தில் கவனம் செலுத்த…… மேலும் வாசிக்க...

22

JUN

டெங்கு நோய் பற்றி அறிந்திருக்கின்றீர்களா? மேலும் வாசிக்க...

27

JUN

எனது பாடசாலை டெங்கு நோயினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதா? மேலும் வாசிக்க...

10

JUL

சுகாதார தகவல் பற்றிய தேசிய கொள்கையை ஆரம்பித்தல் மேலும் வாசிக்க...

20

JUL

பொது துறையில்கொள்முதல் கொள்ளளவுகட்டிடநிகழ்ச்சிக்காக பரிந்துரை மேலும் வாசிக்க...

29

AUG

தேசிய சுகாதார ஆராய்ச்சி கருத்தரங்கம் (NHRS) 2017 மேலும் வாசிக்க...

29

AUG

உலக சுகாதார அமைப்பு பிராந்திய குழு கூட்டம் 70 வது அமர்வு மேலும் வாசிக்க...

25

OCT

தேசிய கால்-கை வலிப்பு நிலையத்தின் திறப்பு விழா - 24th Oct 2017 மேலும் வாசிக்க...

06

NOV

தேசிய மருத்துவ அதிகாரிகளின் முதன்மை தொகுதி நியமனம் (2010-2011 Intake) மேலும் வாசிக்க...

31

DEC

சுகாதார அமைச்சின் புத்தாண்டுக்கான செய்தி மேலும் வாசிக்க...

09

JAN

இலங்கையில் முதலாவது மருந்து தயாரிப்பு உற்பத்தி நிர்மாணிப்பதற்கான ஒப்பந்தத்திற்கு கையெழுத்திடல் மேலும் வாசிக்க...