உங்கள் கருத்துக்களை இந்த முகவரிக்கு அனுப்பவும் postmaster@health.gov.lk

சுகாதார, போஷணை மற்றும் சுதேஷ வைத்திய அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

Helth Of Ministry
 

கட்டுரை மேம்படுத்தல்

15

SEP

MERS - COV தொற்றுக்கான முகாமைத்துவத்தை திருத்துவதற்கு வழிகாட்டுதல் மேலும் வாசிக்க

15

SEP

பருவகால காய்ச்சல் மேலும் வாசிக்க

28

SEP

வெளி நோயாளர் நோயுற்ற விகிதம் தொடர்பிலான தகவல் அமைப்பு மேலும் வாசிக்க

20

JUN

சர்க்கரை இல்லாமல் சுவை மேலும் வாசிக்க

21

JUN

டெங்கு நோய் மேலும் வாசிக்க

27

JUN

நாங்கள் டெங்கு நோயை தடுக்கலாம் மேலும் வாசிக்க

11

JUL

தற்போதைய டெங்கு நோய் தடுப்பு மற்றும் சிகிச்சையளிக்கும் சுகாதார வசதிகளை மேம்படுத்த எடுக்கப்ப மேலும் வாசிக்க

19

JUL

2016 இல் இலங்கையின் விபத்து மற்றும் அவசரகால பராமரிப்பு கொள்கை மேலும் வாசிக்க

07

SEP

செப்டம்பர் 14 மற்றும் 15 சுருக்கெழுதுதல் வேலை கடை மேலும் வாசிக்க

01

NOV

அரசாங்க அல்ககோல் கொள்கை தொடர்புடைய அச்சுறுத்தல்கள் மேலும் வாசிக்க

05

NOV

இலங்கையின் வெற்றி: அனைவருக்கும் கட்டுப்படியாகக்கூடிய அத்தியாவசிய மருந்துகளை உறுதிப்படுத்த மேலும் வாசிக்க

07

NOV

இலங்கை தேசிய சுகாதார கொள்கை 2016- 2025 மேலும் வாசிக்க

13

DEC

வண.மலவத்தின் பிரதான உரை மருந்துகளின் விலைகளை குறைப்பது தொடர்பாக மேலும் வாசிக்க

15

DEC

கையடக்க தொலைபேசிகளை பாவித்து தொற்றாநோய் தாக்க தரவு சேகரிப்புக்கான கலந்துரையாடல் மேலும் வாசிக்க

09

JAN

ஆயுர்வேதமருத்துவ இடங்களின் இடமாற்றங்களுக்கு செல்வாக்குகள் பயன்படுத்துவதில்லை என சுகாதார அமைச்சர் கூறுகின்றார் மேலும் வாசிக்க