சுகாதார அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

  • pptf-13-01-2021.jpg
 

செய்தி மேம்படுத்தல் அனைத்து செய்திகள்

07

JAN

Latest COVID -19 Related Guidelines மேலும் வாசிக்க

04

DEC

New - COVID-19 Related Circulars & Letters மேலும் வாசிக்க

04

DEC

Report to the Hon. Minister of Health by the Committee Appointed to Inquire in to Complaints Related to the Sri Lanka Medical Council (SLMC) 10th November 2020 மேலும் வாசிக்க

 
 
 

சிறப்பு கட்டுரைகள் அனைத்து கட்டுரைகள்

07

JAN

துணை மருத்துவ சேவையின் குடும்பநல உத்தயோகத்தர் பயிற்சிக்காக ஆன்லைன் (Online) ஊடாக பயிலுனர்களை ஆட்சேர்ப்பு செய்தல்

மேலும் வாசிக்க

07

OCT

Amendments on COVID – 19 Instructions

மேலும் வாசிக்க

07

OCT

Timeline for Resumption of Public Activities

மேலும் வாசிக்க

06

JUL

Instructions for Selected Public Activities/ Work Settings for the Prevention and Control of COVID-19 and GENERAL GUIDANCE FOR THE PUBLIC ON COVID-19 PREVENTION-E

மேலும் வாசிக்க

06

APR

COVID -19 Related Guidelines & Circulars

மேலும் வாசிக்க

19

MAR

Latest Local & Global Statistics on COVID – 19 Infections

மேலும் வாசிக்க
உயர் மட்ட அதிகாரிகள் 
 
 
 

பொது அறிவிப்பு அனைத்து அறிவிப்புக்கள்

25

NOV
Construction of New Maternity Hospital Galle, Sri Lanka Supply, Installation, Testing and Commissioning, User Training and Maintenance of Non-Medical Equipment and Furniture

13

NOV
සිසු හෙද පුහුණුවට බඳවා ගැනීම - 2019

13

NOV
Post of Registrar/Accountant – (01) / Post of Management Assistant (Non Technological) – (01)

28

OCT
Appointment of Nursing Students to the post of Nursing Officer (Grade III) in the Nursing Service 2015-B 2nd Supplementary Batch

28

OCT
Appointment of Nursing Graduates who have completed the Nursing Orientation and Co-ordination Training to the post of Nursing Officer (Grade III) in the Nursing Service

03

APR
Recruitment of Nursing, PSM and Para Medical Categories for Training – 2018

2021 Events நாட்காட்டி

Sri Lanka COVID - 19 Daily Situation Report

21.01.2021 - 10.00 am දෛනික තත්ත්ව වාර්තාව இலங்கையின் நாளாந்த நிலைமை அறிக்கை Daily Situation Report Real-time updates...

Posted by Health Promotion Bureau on Thursday, January 21, 2021