உங்கள் கருத்துக்களை இந்த முகவரிக்கு அனுப்பவும் postmaster@health.gov.lk

சுகாதார, போஷணை மற்றும் சுதேஷ வைத்திய அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

 • LayingOfFundationMemorialHospital.jpg
 • dengue2.jpg
 • GaligamuwaHospitalOpen.jpg
 • DrinkWaterClear.png
 • NutritionIsBestForHealthy.png
 • BeHalthlyWithoutSugar.png
 • 51.png
 • 52.png
 • 53.png
 • foggingmachingdis.jpg
 • DemobttaVehical.jpg
 • LaunchingHIPloicy.jpg
 • nationalDenguCNPro.jpg
 

செய்தி மேம்படுத்தல் அனைத்து செய்திகள்

22

JUN

டெங்கு நோய் பற்றி அறிந்திருக்கின்றீர்களா? மேலும் வாசிக்க

11

NOV

அரச சேவையில் புதிய பல் வைத்தியர்கள் நியமனம் மேலும் வாசிக்க

07

NOV

சுருட்டும் அதனுடன் சார்ந்த பொருட்களுக்கு படங்களுடனான எச்சரிக்கைகள் உள்வாங்கப்பட வேண்டும் மேலும் வாசிக்க

 
 
 

சிறப்பு கட்டுரைகள் அனைத்து கட்டுரைகள்

11

JUL

தற்போதைய டெங்கு நோய் தடுப்பு மற்றும் சிகிச்சையளிக்கும் சுகாதார வசதிகளை மேம்படுத்த எடுக்கப்ப

மேலும் வாசிக்க

21

JUN

டெங்கு நோய்

மேலும் வாசிக்க

28

SEP

வெளி நோயாளர் நோயுற்ற விகிதம் தொடர்பிலான தகவல் அமைப்பு

மேலும் வாசிக்க

15

SEP

பருவகால காய்ச்சல்

மேலும் வாசிக்க

15

SEP

MERS - COV தொற்றுக்கான முகாமைத்துவத்தை திருத்துவதற்கு வழிகாட்டுதல்

மேலும் வாசிக்க
உயர் மட்ட அதிகாரிகள் 
 
 
 

பொது அறிவிப்பு அனைத்து அறிவிப்புக்கள்

25

JUL
Recruitment (open) to the Post belong to Management Assistanat Non - Technical Segment - 02 - 2017

10

MAR
Enrolment of Trainees for the Training of the Posts in the Service of Professions Supplementary to Medicine and Para Medical Service 2016/ 2017

06

MAR
தகவல் அலுவலரின் தகவல்கள்

01

MAR
சுகாதார போஷணை மற்றும் சுதேச வைத்திய அமைச்சின் சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் பதவி

23

DEC
மருந்தகங்களின் புதிய நியமனங்கள் - 2016

10

NOV
வேலைவைய்ப்பு நியமனங்கள் – உள்கொள்ளல் 2009/2010 (பிரதான தொகுதி) சுகாதார போஷாக்கு மற்றும் சுதேச வைத்

2017 Events நாட்காட்டி

சுகாதார வரைபடம்