உங்கள் கருத்துக்களை இந்த முகவரிக்கு அனுப்பவும் postmaster@health.gov.lk

சுகாதார, போஷணை மற்றும் சுதேஷ வைத்திய அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

  • CeremonyBetweenInje.jpg
  • PharmaceuticalIndustry.jpg
  • HealthMinistertoKDU.jpg
  • suwasariyaAmbulaance.jpg
  • workstart2018.jpg
  • NewYear2018.jpg
  • LayingFoundationStomeFaculty21.jpg
  • felicitationceremony.jpg
  • OntologistFerderation.jpg
  • eliminatingMalaria.jpg
 

செய்தி மேம்படுத்தல் அனைத்து செய்திகள்

09

JAN

இலங்கையில் முதலாவது மருந்து தயாரிப்பு உற்பத்தி நிர்மாணிப்பதற்கான ஒப்பந்தத்திற்கு கையெழுத்திடல் மேலும் வாசிக்க

31

DEC

சுகாதார அமைச்சின் புத்தாண்டுக்கான செய்தி மேலும் வாசிக்க

06

NOV

தேசிய மருத்துவ அதிகாரிகளின் முதன்மை தொகுதி நியமனம் (2010-2011 Intake) மேலும் வாசிக்க

 
 
 

சிறப்பு கட்டுரைகள் அனைத்து கட்டுரைகள்

09

JAN

ஆயுர்வேதமருத்துவ இடங்களின் இடமாற்றங்களுக்கு செல்வாக்குகள் பயன்படுத்துவதில்லை என சுகாதார அமைச்சர் கூறுகின்றார்

மேலும் வாசிக்க

15

DEC

கையடக்க தொலைபேசிகளை பாவித்து தொற்றாநோய் தாக்க தரவு சேகரிப்புக்கான கலந்துரையாடல்

மேலும் வாசிக்க

13

DEC

வண.மலவத்தின் பிரதான உரை மருந்துகளின் விலைகளை குறைப்பது தொடர்பாக

மேலும் வாசிக்க

07

NOV

இலங்கை தேசிய சுகாதார கொள்கை 2016- 2025

மேலும் வாசிக்க

05

NOV

இலங்கையின் வெற்றி: அனைவருக்கும் கட்டுப்படியாகக்கூடிய அத்தியாவசிய மருந்துகளை உறுதிப்படுத்த

மேலும் வாசிக்க

01

NOV

அரசாங்க அல்ககோல் கொள்கை தொடர்புடைய அச்சுறுத்தல்கள்

மேலும் வாசிக்க
உயர் மட்ட அதிகாரிகள் 
 
 
 

பொது அறிவிப்பு அனைத்து அறிவிப்புக்கள்

05

JAN
முகாமைத்துவ உதவியாளர் பதவி - 2 பதவிகள்

04

JAN
திட்ட உதவியாளர் பதவி

23

NOV
சுகாதார அமைச்சு, போசனை & சுதேச மருத்துவம் ஏலங்களுக்கு விண்ணப்பம் - கையுறை

15

NOV
சுகாதார போசனை மற்றும் சுதேச வைத்திய அமைச்சின் கட்டுமானம்

14

NOV
பணிப்பாளர் பதவி – திட்ட கண்காணிப்பு மற்றும் நடைமுறைப்படுத்தல் பிரிவுக்கான திட்டங்கள்

03

OCT
සිසු හෙද/ හෙදි පුහුණුවට බඳවා ගැනීම - 2016

2017 Events நாட்காட்டி

சுகாதார வரைபடம்