ඔබගේ අදහස්‍ postmaster@health.gov.lk විද්‍යුත් තැපෑලට ඉදිරිපත් කරන්න

සෞඛ්‍ය පෝෂණ සහ දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

 

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ නව ලේකම්වරිය වැඩ භාරගනි. 2018-11-09

 
සෞඛ්‍ය පෝෂණ හා දේශිය වෛද්‍ය  අමාත්‍යංශයේ නව ලේකම් ලෙස වසන්තා පෙරේරා මහත්මිය අද (08) වැඩ බාරගන්නා ලදි.
 
ඇය මහනුවර උසස් බාලිකා විද්‍යාලයේ අධ්‍යාපනය හදාරා ඇත. පේරාදෙනිය විශ්ව විද්‍යාලයේ ජිව විද්‍යා අංශයෙන් ප්‍රථම උපාධිය හිමිකරගත් ඇය, ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිඩ්නි නුවර තාක්ෂණ විශ්ව විද්‍යාලයේ ව්‍යාපෘති කළමණාකරනය පිළිබද පශ්චාත් උපාධිය ද හිමිකරගෙන ඇත. කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ ආර්ථික සංවර්ධනය  පිළිබද  පශ්චාත් උපාධිය ද ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යලයේ පශ්චාත් උපාධි කළකමණාකරන ආයතනයේ කළමණාකරන පශ්චාත් උපාධිය ද ඇය හිමිකරගෙන ඇත.
 
වසන්තා පෙරේරා මහත්මිය මැදගම හා බිබිල යන  ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලයන්හි සහකාර  ප්‍රාදේශිය ලේකම් ලෙස කලක් කටයුතු කර ඇති අතර ඉන්පසු මුදල් අමාත්‍යාංශයේ විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවේ අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ලෙස කටයුතු කර ඇත. ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් ලෙසත් ශ්‍රි ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනයේ අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල්වරිය ලෙසත් කටයුතු කළ ඇය විද්‍යා තාක්ෂණ  පර්යේෂණ නිපුනතා සංවර්ධන වෘත්තිය පුහුණු හා කන්ද උඩරට පිළිබද උරුමයන් අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරිය ලෙසද  කටයුතු කර ඇත.