සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

 

හෘද රෝගීන්ට නොමිලේ ලබාදෙන ස්ටෙන්ස් අවභාවිතය වැළැක්වීමට වීශේෂ චක්‍රෙල්ඛයක් 2016-10-13

හෘද රෝගීන්ගේ ශල්‍ය කර්ම සඳහා නොමිලේ ලබාදීමට ආනයනය කළ ස්ටෙන්ස් අවභාවිතයෙන් තොරව භාවිතා කරන ලෙස සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය දොස්තර රාජිත සේනාරත්න මහතා සියළුම හෘද රෝග වෛද්‍යවරුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී......

තව දුරටත් කියවන්න