ඔබගේ අදහස්‍ postmaster@health.gov.lk විද්‍යුත් තැපෑලට ඉදිරිපත් කරන්න

සෞඛ්‍ය පෝෂණ සහ දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

 • BloodbankatDezoysa.jpg
 • healthAwardRubella.jpg
 • WHORCIndia2018.jpg
 • SeventyFriastRC.jpg
 • drugsreduceregulation.jpg
 • RehabilitationHospitalJaffna.jpg
 • DistributeMedicalPlantWithARmy.jpg
 • LayingFoundationStoneforNursing.jpg
 • hrmbanner.jpg
 • SuwapathiAbhishekaya.jpg
 • constructiononKindyHspital.jpg
 • ambulanceHandingOver.jpg
 • digitalhealthaward.jpg
 • ayuruvedaexpo.jpg
 • punarudayaprogramm.jpg
 • accidentandETUatBatticaloa.jpg
 • signMOUatKarapitiyaHospitalNew.jpg
 • influwansa.jpg
 • influwansa2.jpg
 • nutrtionweek.jpg
 • SelectDDGWHO.jpg
 • 71WHOGenewa.jpg
 • ministerat71NCD.jpg
 • nursesday2018.jpg
 • MORCCOralHealthResSym.jpg
 • lanuchingofICUKaluthara.jpg
 • ImpleProDGHAmpara.jpg
 • NutritionCenteratAmpara.jpg
 • busesforNTS.jpg
 • healthday2018.jpg
 • healthday2018banner2.jpg
 • ehalthcardbanner.jpg
 • WorldHealthDayColombo2018.jpg
 

නවතම පුවත් පුවත් සියල්ල

17

SEP

වකුගඩු බද්ධ සැත්කම් 400 දක්වා ඉහළට සියල්ල කියවන්න ››

13

SEP

කොළඹ ජාතික රෝහලේ හෘද රෝග අංශයේ දී නව සැත්කමක් සාර්ථකව සිදු කරයි සියල්ල කියවන්න ››

02

SEP

සුව ඇමැති ඉතා මිල අධික ඖෂධ 10 ක් ඇතුලු ඖෂධ සහ වෛද්‍ය උපකරණ 25 ක මිල අඩු කරයි. සියල්ල කියවන්න ››

 
 
 

විශේෂ ලිපි ලිපි සියල්ල

30

AUG

Online Recruitment of the Trainees for the Training Courses of the Nursing Service, Service of Professions Supplementary to Medicine and Para Medical Service – 2018

සියල්ල කියවන්න ››

23

AUG

ඖෂධ සහ උපකරණ 25 ක මිල අඩු කිරීමේ ගැසට් පත්‍රය ඉදිරි දෙසතිය තුල ප්‍රකාශයට.

සියල්ල කියවන්න ››

14

AUG

හමුදාව සමග එකතුව ආයුර්වේද ඖෂධ පැළ වගා කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කිරීමට සුව ඇමැතිගෙන් යෝජනාවක්.

සියල්ල කියවන්න ››

01

AUG

මිල අධික පිළිකා ඖෂධ ඇතුලු තවත් අත්‍යාවශ්‍ය ඖෂධ වර්ග 25 ක මිල සුව ඇමැති අඩු කරයි.

සියල්ල කියවන්න ››

23

JUL

චීන ශ්‍රී ලංකා මිත්‍රත්ව ජාතික වෘක්තවේද විශේෂිත රෝහලේ ඉදිකිරිම් කටයුතු ඇරඹේ

සියල්ල කියවන්න ››

17

JUL

ඒඩ්ස් රෝගය පැතිරයාම පාලනය කර ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ සහතිකය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට ලබාගැනීමට හැකියාව ඇති බව සුව ඇමැති පවසයි.

සියල්ල කියවන්න ››
උසස් නිලධාරීන්
 
 
 

මහඡන නිවෙිදන නිවෙිදන සියල්ල

17

JUL
රාජ්‍ය සෞඛ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ වන පන්තියේ බඳවා ගැනීමේ (විවෘත) තරඟ විභාගය සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමේ අවසන් දිනය සංශෝධනය කිරීම

24

MAY
අපේක්ෂා රෝහලේ Pet CT Scanner යන්ත්‍රය පිළිබදව පළ වූ ප්‍රවෘත්ති සම්බන්ධයෙන් රෝහල් අධ්‍යක්ෂවරයා කරුණු දක්වයි.

25

JUL
කළමණාකරණ සහකාර තාක්ෂණික නොවන ඛණ්ඩ - 02 ට අයත් තනතුරු සදහා විවෘත බදවා ගැනීම - 2017

10

MAR
වෛද්‍ය කර්මය සඳහා වූ පරිපුරක වෘත්තීන්ගේ සේවාවේ සහ අතුරු වෛද්‍ය සේවාවේ තනතුරු සඳහා අභ්‍යාසලා

06

MAR
තොරතුරු නිලධාරීන් සම්බන්ධ විස්තර වාර්තාව

01

MAR
සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් තනතුර සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය

2018 කාර්ය සාධන දින දර්ශනය

සෞඛ්‍ය සිතියම්