ඔබගේ අදහස්‍ postmaster@health.gov.lk විද්‍යුත් තැපෑලට ඉදිරිපත් කරන්න

සෞඛ්‍ය පෝෂණ සහ දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

 • busesforNTS.jpg
 • healthday2018.jpg
 • healthday2018banner2.jpg
 • ehalthcardbanner.jpg
 • WorldHealthDayColombo2018.jpg
 • DengueBannerSinhala.jpg
 • NCDSARRCMeeting.png
 • NCDSARRC2.jpg
 • worldendtb.jpg
 • tbday2018.jpg
 • ImpProjDGH-Chilaw.jpg
 • DelihEndTB.jpg
 • conferneceonhealthfirst.jpg
 

නවතම පුවත් පුවත් සියල්ල

09

APR

ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට විශ්වීය සෞඛ්‍ය ආවරණය ලබාදීමට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ සහාය බලාපොරොත්තු වන බව ලෝක සෞඛ්‍ය දින උත්සවයේ දී සුව ඇමැති පවසයි. සියල්ල කියවන්න ››

01

APR

බෝනොවන රෝග පාලනයට ගෝලීය ඉළක්ක 10 ක්. සුව ඇමැති ක්‍රියාකාරී වැඩපිළිවෙළක් අරඹයි. සියල්ල කියවන්න ››

29

MAR

බෝනොවන රෝග අවම කිරීම සදහා සුව ඇමැති ගත් ක්‍රියාමාර්ග අගය කරමින් ජාත්‍යන්තර බෝනොවන රෝග සමුලුවක් ශ්‍රී ලංකාවේ දී සියල්ල කියවන්න ››

 
 
 

විශේෂ ලිපි ලිපි සියල්ල

25

APR

ශ්‍රී ලංකාවේ මන්ද පෝෂණය තත්වය දකුණු ආසියාවේ පහළ මට්ටමක පවතින බව වූ මාධ්‍ය වාර්තාව පිලිබදව කරනු ලබන මාධ්‍ය නිවේදනය

සියල්ල කියවන්න ››

19

APR

ලංකාවේ ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය ගේට්ස් අගයයි

සියල්ල කියවන්න ››

12

APR

“ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය සේවාව විශිෂ්ටයි.” ලෝක සෞඛ්‍ය සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාගෙන් සහතිකයක්.

සියල්ල කියවන්න ››

02

APR

ජාතික මදුරු මර්දන සතිය 2018 අප්‍රේල් 03 සිට 09 දක්වා

සියල්ල කියවන්න ››

05

MAR

ශ්‍රී ලංකාවට තවත් සෞඛ්‍ය ජයග්‍රහණයක්.

සියල්ල කියවන්න ››

02

MAR

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක සෞඛ්‍ය සේවාව ඉන්දියාවේ පැසසුමට

සියල්ල කියවන්න ››
උසස් නිලධාරීන්
 
 
 

මහඡන නිවෙිදන නිවෙිදන සියල්ල

25

JUL
කළමණාකරණ සහකාර තාක්ෂණික නොවන ඛණ්ඩ - 02 ට අයත් තනතුරු සදහා විවෘත බදවා ගැනීම - 2017

10

MAR
වෛද්‍ය කර්මය සඳහා වූ පරිපුරක වෘත්තීන්ගේ සේවාවේ සහ අතුරු වෛද්‍ය සේවාවේ තනතුරු සඳහා අභ්‍යාසලා

06

MAR
තොරතුරු නිලධාරීන් සම්බන්ධ විස්තර වාර්තාව

01

MAR
සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් තනතුර සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය

23

DEC
ඖෂධවේදී නව පත්වීම් හා ස්ථාන මාරු - 2016

08

DEC
අබෑර්තු - අභ්‍යන්තර විගණක තනතුරු (කොන්ත්‍රාත් පදනම )

2018 කාර්ය සාධන දින දර්ශනය

සෞඛ්‍ය සිතියම්