ඔබගේ අදහස්‍ postmaster@health.gov.lk විද්‍යුත් තැපෑලට ඉදිරිපත් කරන්න

සෞඛ්‍ය පෝෂණ සහ දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

Helth Of Ministry
 

නවතම පුවත්

07

SEP

SPMC මිලියන 3.8 ක් වටිනා වෛද්‍ය උපකරණ පරිත්‍යාග කරයි සියල්ල කියවන්න ››

07

SEP

ශ්‍රී ලංකාව මැලේරියාවෙන් නිදහස් බව සියල්ල කියවන්න ››

09

SEP

අග්නිදිග ආසියාවේ කලාපීය කමිටුවේ 69 වැනි සැසිවාරය සියල්ල කියවන්න ››

13

OCT

හෘද රෝගීන්ට නොමිලේ ලබාදෙන ස්ටෙන්ස් අවභාවිතය වැළැක්වීමට වීශේෂ චක්‍රෙල්ඛයක් සියල්ල කියවන්න ››

26

OCT

එච්.අයි.වී/ ඒඩ්ස් සියල්ල කියවන්න ››

26

OCT

ඖෂධ මිල අඩුකිරීම සියල්ල කියවන්න ››

31

OCT

වකුගඩු රෝගයට බලපා ඇති හේතු සෙවීමට ශ්‍රී ලංකාව සහ චීනය අතර ගිවිසුමක් සියල්ල කියවන්න ››

07

NOV

ක්ෂය රෝගය හා දුම්කොළ භාවිතය සියල්ල කියවන්න ››

01

NOV

පිළිකා රෝගීන් සඳහා ඇටමිදුළු බද්ධ කිරීමේ ශල්‍යකර්ම ආරම්භ කිරීම සියල්ල කියවන්න ››

01

NOV

Bone marrow transplant surgeries at Hope Hospital සියල්ල කියවන්න ››

07

NOV

සුරුට්ටු වැනි නිෂ්පාදන සඳහා රූපමය අනතුරු ඇඟවීම් ඇතුළත් කළ යුතුය සියල්ල කියවන්න ››

11

NOV

නව දන්ත ශල්‍ය වෛද්‍ය පත්වීම් පිරිනැමීම සියල්ල කියවන්න ››

03

FEB

Launching of National Elderly Health Policy සියල්ල කියවන්න ››