ඔබගේ අදහස්‍ postmaster@health.gov.lk විද්‍යුත් තැපෑලට ඉදිරිපත් කරන්න

සෞඛ්‍ය පෝෂණ සහ දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

 • 71WHOGenewa.jpg
 • ministerat71NCD.jpg
 • nursesday2018.jpg
 • MORCCOralHealthResSym.jpg
 • lanuchingofICUKaluthara.jpg
 • ImpleProDGHAmpara.jpg
 • NutritionCenteratAmpara.jpg
 • busesforNTS.jpg
 • healthday2018.jpg
 • healthday2018banner2.jpg
 • ehalthcardbanner.jpg
 • WorldHealthDayColombo2018.jpg
 

නවතම පුවත් පුවත් සියල්ල

25

MAY

සුව ඇමැති ලෝක සෞඛ්‍ය සමුළුව අමතයි. විශ්වීය සෞඛ්‍ය රැකවරණය ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට ලබාදෙන බව ලොවටම දන්වයි. සියල්ල කියවන්න ››

23

MAY

දකුණේ වෛරස් උණ රෝගය වසංගත තත්ත්වයක් නොමැති බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා පවසයි. සියල්ල කියවන්න ››

21

MAY

ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය සේවාව සහ නායකත්වය ජිනීවාහීදි යළි අගයයි. සියල්ල කියවන්න ››

 
 
 

විශේෂ ලිපි ලිපි සියල්ල

25

MAY

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ 71 වන වාර්ෂික සැසිවාරයට සමගාමිව මැලේරියා රෝගය මර්දනය කිරීම පිළිබදව විශේෂ සැසිවාරයක්

සියල්ල කියවන්න ››

21

MAY

වෛරස් උණ රෝගය පිළිබදව සොයා බැලීමට තවත් විශේෂඥ වෛද්‍ය කණ්ඩායමක් දකුණට.

සියල්ල කියවන්න ››

25

APR

ශ්‍රී ලංකාවේ මන්ද පෝෂණය තත්වය දකුණු ආසියාවේ පහළ මට්ටමක පවතින බව වූ මාධ්‍ය වාර්තාව පිලිබදව කරනු ලබන මාධ්‍ය නිවේදනය

සියල්ල කියවන්න ››

19

APR

ලංකාවේ ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය ගේට්ස් අගයයි

සියල්ල කියවන්න ››

12

APR

“ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය සේවාව විශිෂ්ටයි.” ලෝක සෞඛ්‍ය සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාගෙන් සහතිකයක්.

සියල්ල කියවන්න ››

02

APR

ජාතික මදුරු මර්දන සතිය 2018 අප්‍රේල් 03 සිට 09 දක්වා

සියල්ල කියවන්න ››
උසස් නිලධාරීන්
 
 
 

මහඡන නිවෙිදන නිවෙිදන සියල්ල

24

MAY
අපේක්ෂා රෝහලේ Pet CT Scanner යන්ත්‍රය පිළිබදව පළ වූ ප්‍රවෘත්ති සම්බන්ධයෙන් රෝහල් අධ්‍යක්ෂවරයා කරුණු දක්වයි.

25

JUL
කළමණාකරණ සහකාර තාක්ෂණික නොවන ඛණ්ඩ - 02 ට අයත් තනතුරු සදහා විවෘත බදවා ගැනීම - 2017

10

MAR
වෛද්‍ය කර්මය සඳහා වූ පරිපුරක වෘත්තීන්ගේ සේවාවේ සහ අතුරු වෛද්‍ය සේවාවේ තනතුරු සඳහා අභ්‍යාසලා

06

MAR
තොරතුරු නිලධාරීන් සම්බන්ධ විස්තර වාර්තාව

01

MAR
සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් තනතුර සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය

23

DEC
ඖෂධවේදී නව පත්වීම් හා ස්ථාන මාරු - 2016

2018 කාර්ය සාධන දින දර්ශනය

සෞඛ්‍ය සිතියම්