ඔබගේ අදහස්‍ postmaster@health.gov.lk විද්‍යුත් තැපෑලට ඉදිරිපත් කරන්න

සෞඛ්‍ය පෝෂණ සහ දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

  • wordhealthday2.jpg
  • malaria.jpg
  • dengue2.jpg
  • GlobalHealthMigration.jpg
  • DengueBanner-Sinhala.jpg
  • lungconfedited.jpg
  • dental_edit3.jpg
 

නවතම පුවත් පුවත් සියල්ල

11

NOV

නව දන්ත ශල්‍ය වෛද්‍ය පත්වීම් පිරිනැමීම සියල්ල කියවන්න ››

07

NOV

සුරුට්ටු වැනි නිෂ්පාදන සඳහා රූපමය අනතුරු ඇඟවීම් ඇතුළත් කළ යුතුය සියල්ල කියවන්න ››

07

NOV

ක්ෂය රෝගය හා දුම්කොළ භාවිතය සියල්ල කියවන්න ››

 
 
 

විශේෂ ලිපි ලිපි සියල්ල

14

OCT

සිකා වෛරස් රෝගය

සියල්ල කියවන්න ››

28

SEP

බාහිර රෝගී ලෙඩරෝග තොරතුරු පද්ධතිය

සියල්ල කියවන්න ››

15

SEP

ඉන්ෆ්ලුවන්සා කාලය

සියල්ල කියවන්න ››

15

SEP

මර්ස්-CoV ආසාදන කළමනාකරණ සංශෝධනය මාර්ගෝපදේශ

සියල්ල කියවන්න ››
උසස් නිලධාරීන්
 
 
 

මහඡන නිවෙිදන නිවෙිදන සියල්ල

10

MAR
වෛද්‍ය කර්මය සඳහා වූ පරිපුරක වෘත්තීන්ගේ සේවාවේ සහ අතුරු වෛද්‍ය සේවාවේ තනතුරු සඳහා අභ්‍යාසලා

06

MAR
තොරතුරු නිලධාරීන් සම්බන්ධ විස්තර වාර්තාව

01

MAR
සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් තනතුර සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය

23

DEC
ඖෂධවේදී නව පත්වීම් හා ස්ථාන මාරු - 2016

08

DEC
අබෑර්තු - අභ්‍යන්තර විගණක තනතුරු (කොන්ත්‍රාත් පදනම )

08

DEC
Procurement of X-ray Unit mounted on a Vehicle for the National Programme for Tuberculosis and Chest Diseases

2017 කාර්ය සාධන දින දර්ශනය

සෞඛ්‍ය සිතියම්