ඔබගේ අදහස්‍ postmaster@health.gov.lk විද්‍යුත් තැපෑලට ඉදිරිපත් කරන්න

සෞඛ්‍ය පෝෂණ සහ දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

 • 118newamblancedistributed.jpg
 • appoinmentofnewdentalsergeon.jpg
 • rajaosualdamubulla.jpg
 • newwardcomplexayuredic.jpg
 • anuradhapurakidneyfeflicenter.jpg
 • tbday2019.jpg
 • publichealthnurses.jpg
 • celebratineyeoccationdistributing.jpg
 • layingfoundationstoneformedirigiriya.jpg
 • MEDICARE.jpg
 • dentalsurgenousawardin20192.jpg
 • lanuchKidneyDTUnitKandy.jpg
 • lanuchingofEhealthcard.jpg
 • mirigamahospital.jpg
 • lanuchingofAETUJaffna.jpg
 • Proposed3storybuildingsamathure.jpg
 • LAyingFoundStoneMahiyangaHospital.jpg
 • apopoimentofNewHealthEmployee.jpg
 • newappoimentnursingoffcicers2109.jpg
 

නවතම පුවත් පුවත් සියල්ල

11

APR

නවීන ගිලන් රථ 118 ක් සුව ඇමැති අතින් රෝගී සත්කාරක සේවාවට. සියල්ල කියවන්න ››

03

APR

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම හදිසි ආපදා පෙර සුදානම් හා ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ ඒකකය විවෘත වෙයි. සියල්ල කියවන්න ››

03

APR

එළවළු පළතුරු සහ පොල්තෙල් වල ගුණ අගුණ පිළිබද පර්යේෂණ අවසන්. ඉදිරියේ දී ජනතාව දැනුවත් කරන බව සුව ඇමැති කියයි සියල්ල කියවන්න ››

 
 
 

විශේෂ ලිපි ලිපි සියල්ල

06

APR

කොළඹ ජාතික රෝහලේ පැය 24 පුරාම ස්ටෙන්ස් දැමීම සහ සැත්කම් සිදු කිරීම ඉහළට. ස්ටෙන්ස් දැමීම තවත් විධි

සියල්ල කියවන්න ››

01

APR

පාසල් දරුවන්ගේ දත් දිරායාම අඩු වෙයි. නිරෝගී විදුරුමස් සහිත පුද්ගලයින්ගේ සංඛ්‍යාව ඉහළට. නවතම මුඛ සෞඛ්‍ය සමීක්ෂණයෙන් හෙළි වෙයි

සියල්ල කියවන්න ››

26

MAR

රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවේ ශාඛා ජාලය තවදුරටත් පුළුල් කිරීමට පියවර.මාතලේට සහ දඹුල්ලට නව ඔසුසල්

සියල්ල කියවන්න ››

22

MAR

ගර්භණී හෝ පසු ප්‍රසව සමයේ උණ වැළඳුණු මවුවරු රෝගී වූ පළමු දිනයේම රෝහල් ගත කිරීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය උපදෙස් දෙයි

සියල්ල කියවන්න ››

19

MAR

සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට සෞඛ්‍ය අනිවාර්යය විෂයක් වෙයි. - සුව ඇමැති කියයි.

සියල්ල කියවන්න ››

14

MAR

රාජ්‍ය ආයතන පරිශ්‍ර තුල බුලත් විට, දුම්කොළ සහ පුවක් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන භාවිතය සහ විකිණීම තහනම් කිරීමට සුව ඇමැතිගෙන් යෝජනාවක්

සියල්ල කියවන්න ››
උසස් නිලධාරීන්
 
 
 

මහඡන නිවෙිදන නිවෙිදන සියල්ල

03

APR
2018 වර්ෂය සඳහා හෙද, පරිපූරක හා අතුරු වෛද්‍ය යන සේවාවන්ගේ පුහුණුවට අභ්‍යාසලාභීන් බඳවා ගැනීම

03

JAN
වෛද්‍ය කර්මය සඳහා වු හෙද, පරිපූරක හා අතුරු වෛද්‍ය සේවාවේ පුහුණුව සඳහා අභ්‍යාසලාභීන් බඳවා ගැනීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණය (2018/08/31 දිනැති 2086 අංක දරන ගැසට් නිවේදනයට අනුව)

17

JUL
රාජ්‍ය සෞඛ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ වන පන්තියේ බඳවා ගැනීමේ (විවෘත) තරඟ විභාගය සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමේ අවසන් දිනය සංශෝධනය කිරීම

24

MAY
අපේක්ෂා රෝහලේ Pet CT Scanner යන්ත්‍රය පිළිබදව පළ වූ ප්‍රවෘත්ති සම්බන්ධයෙන් රෝහල් අධ්‍යක්ෂවරයා කරුණු දක්වයි.

25

JUL
කළමණාකරණ සහකාර තාක්ෂණික නොවන ඛණ්ඩ - 02 ට අයත් තනතුරු සදහා විවෘත බදවා ගැනීම - 2017

10

MAR
වෛද්‍ය කර්මය සඳහා වූ පරිපුරක වෘත්තීන්ගේ සේවාවේ සහ අතුරු වෛද්‍ය සේවාවේ තනතුරු සඳහා අභ්‍යාසලා

2018 කාර්ය සාධන දින දර්ශනය

සෞඛ්‍ය සිතියම්