ඔබගේ අදහස්‍ postmaster@health.gov.lk විද්‍යුත් තැපෑලට ඉදිරිපත් කරන්න

සෞඛ්‍ය පෝෂණ සහ දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

  • wordhealthday2.jpg
  • DrinkWaterClear.png
  • TasteWithoutSuger.jpg
  • dengue2.jpg
  • DengueBanner-Sinhala.jpg
  • NutritionIsBestForHealthy.png
  • BeHalthlyWithoutSugar.png
 

නවතම පුවත් පුවත් සියල්ල

22

JUN

ඩෙංගු රෝගය පිළිබදව ඔබ දැන ගත යුතු කරුණු සියල්ල කියවන්න ››

06

JUN

ගංවතුර සමයේ අවධානය යොමුකළ යුතු කරුනු... සියල්ල කියවන්න ››

11

NOV

නව දන්ත ශල්‍ය වෛද්‍ය පත්වීම් පිරිනැමීම සියල්ල කියවන්න ››

 
 
 

විශේෂ ලිපි ලිපි සියල්ල

21

JUN

ඩෙංගු උණ

සියල්ල කියවන්න ››

20

JUN

සීනි නැතුව රස බලන්න

සියල්ල කියවන්න ››

14

OCT

සිකා වෛරස් රෝගය

සියල්ල කියවන්න ››

28

SEP

බාහිර රෝගී ලෙඩරෝග තොරතුරු පද්ධතිය

සියල්ල කියවන්න ››

15

SEP

ඉන්ෆ්ලුවන්සා කාලය

සියල්ල කියවන්න ››

15

SEP

මර්ස්-CoV ආසාදන කළමනාකරණ සංශෝධනය මාර්ගෝපදේශ

සියල්ල කියවන්න ››
උසස් නිලධාරීන්
 
 
 

මහඡන නිවෙිදන නිවෙිදන සියල්ල

10

MAR
වෛද්‍ය කර්මය සඳහා වූ පරිපුරක වෘත්තීන්ගේ සේවාවේ සහ අතුරු වෛද්‍ය සේවාවේ තනතුරු සඳහා අභ්‍යාසලා

06

MAR
තොරතුරු නිලධාරීන් සම්බන්ධ විස්තර වාර්තාව

01

MAR
සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් තනතුර සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය

23

DEC
ඖෂධවේදී නව පත්වීම් හා ස්ථාන මාරු - 2016

08

DEC
අබෑර්තු - අභ්‍යන්තර විගණක තනතුරු (කොන්ත්‍රාත් පදනම )

08

DEC
Procurement of X-ray Unit mounted on a Vehicle for the National Programme for Tuberculosis and Chest Diseases

2017 කාර්ය සාධන දින දර්ශනය

සෞඛ්‍ය සිතියම්