ඔබගේ අදහස්‍ postmaster@health.gov.lk විද්‍යුත් තැපෑලට ඉදිරිපත් කරන්න

සෞඛ්‍ය පෝෂණ සහ දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

 • newwardcomplexayuredic.jpg
 • anuradhapurakidneyfeflicenter.jpg
 • tbday2019.jpg
 • publichealthnurses.jpg
 • celebratineyeoccationdistributing.jpg
 • layingfoundationstoneformedirigiriya.jpg
 • MEDICARE.jpg
 • dentalsurgenousawardin20192.jpg
 • lanuchKidneyDTUnitKandy.jpg
 • lanuchingofEhealthcard.jpg
 • mirigamahospital.jpg
 • lanuchingofAETUJaffna.jpg
 • Proposed3storybuildingsamathure.jpg
 • LAyingFoundStoneMahiyangaHospital.jpg
 • apopoimentofNewHealthEmployee.jpg
 • newappoimentnursingoffcicers2109.jpg
 • fordAmbulanceHandingOver.jpg
 • FacultyMedicalSabaragamuwaUnivesity.jpg
 • newaccidentunitatragama.jpg
 • moufororgentransplant.jpg
 • LaunchinglaggalaDH.jpg
 • floodrelief.jpg
 • Honrajithassemduty.jpg
 

නවතම පුවත් පුවත් සියල්ල

21

MAR

උතුරුමැද පළාත් ආයුර්වේද මහ රෝහලට ගෙවන වාට්ටු සංකීර්ණයක්. සියල්ල කියවන්න ››

19

MAR

බිස්කට් සහ රසකැවිලි සදහා අප්‍රේල් 02 දා සිට නව වර්ණ සංකේත ක්‍රමයක් සියල්ල කියවන්න ››

14

MAR

රාජ්‍ය ආයතන පරිශ්‍ර තුල බුලත් විට, දුම්කොළ සහ පුවක් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන භාවිතය සහ විකිණීම තහනම් කිරීමට සුව ඇමැතිගෙන් යෝජනාවක් සියල්ල කියවන්න ››

 
 
 

විශේෂ ලිපි ලිපි සියල්ල

19

MAR

සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට සෞඛ්‍ය අනිවාර්යය විෂයක් වෙයි. - සුව ඇමැති කියයි.

සියල්ල කියවන්න ››

12

MAR

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ සංකල්පයක් මත රජයේ රෝහල්වල අක්ෂි සැත්කම් සිදු කිරිම සදහා නොමිලේ අක්ෂි කාච ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙල යටතේ අක්ෂි කාච ලක්ෂයක් ලබාදීමේ සත්කාර්යය සිහි කිරීමේ උත්සවයක්..

සියල්ල කියවන්න ››

28

FEB

ස්ටෙන්ස්, අක්ෂි කාච නොමිලේ ලබාදීමට අයවැයෙන් රුපියල් බිලියන 10 ක මුදලක් ලබාගැනීමට සුව ඇමැතිගෙන් යෝජනාවක්

සියල්ල කියවන්න ››

11

FEB

ජාතික වැඩිහිට් සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය

සියල්ල කියවන්න ››

06

FEB

ශ්‍රී ලංකා ආයුර්වේද ඖෂධ සංස්ථාවේ නව සභාපතිධූරයේ ගුණපාල පතිරණ මහතා රාජකාරී කටයුතු ආරම්භ කරයි

සියල්ල කියවන්න ››

29

JAN

අප්‍රේල් 01 දින සිට ඝණ ආහාර සදහා ද වර්ණ සංකේත ක්‍රමයක්” - සුව ඇමැති කියයි

සියල්ල කියවන්න ››
උසස් නිලධාරීන්
 
 
 

මහඡන නිවෙිදන නිවෙිදන සියල්ල

03

JAN
වෛද්‍ය කර්මය සඳහා වු හෙද, පරිපූරක හා අතුරු වෛද්‍ය සේවාවේ පුහුණුව සඳහා අභ්‍යාසලාභීන් බඳවා ගැනීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණය (2018/08/31 දිනැති 2086 අංක දරන ගැසට් නිවේදනයට අනුව)

17

JUL
රාජ්‍ය සෞඛ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ වන පන්තියේ බඳවා ගැනීමේ (විවෘත) තරඟ විභාගය සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමේ අවසන් දිනය සංශෝධනය කිරීම

24

MAY
අපේක්ෂා රෝහලේ Pet CT Scanner යන්ත්‍රය පිළිබදව පළ වූ ප්‍රවෘත්ති සම්බන්ධයෙන් රෝහල් අධ්‍යක්ෂවරයා කරුණු දක්වයි.

25

JUL
කළමණාකරණ සහකාර තාක්ෂණික නොවන ඛණ්ඩ - 02 ට අයත් තනතුරු සදහා විවෘත බදවා ගැනීම - 2017

10

MAR
වෛද්‍ය කර්මය සඳහා වූ පරිපුරක වෘත්තීන්ගේ සේවාවේ සහ අතුරු වෛද්‍ය සේවාවේ තනතුරු සඳහා අභ්‍යාසලා

06

MAR
තොරතුරු නිලධාරීන් සම්බන්ධ විස්තර වාර්තාව

2018 කාර්ය සාධන දින දර්ශනය

සෞඛ්‍ය සිතියම්