ඔබගේ අදහස්‍ postmaster@health.gov.lk විද්‍යුත් තැපෑලට ඉදිරිපත් කරන්න

සෞඛ්‍ය පෝෂණ සහ දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

 • OntologistFerderation.jpg
 • eliminatingMalaria.jpg
 • Scoliosis.jpg
 • notobacco.jpg
 • tb.jpg
 • OpeningAdminstraionBuild.jpg
 • communitywalkjpg.jpg
 • LanuchingOfDigitalHealth.jpg
 • MobileDentalUnit.jpg
 • NursesGraduration.jpg
 • EpllespsyCenter2.jpg
 • worldhealthsummite.jpg
 • MentalHealthDay.jpg
 • LayingtheFoundationStoneICUatLRH.jpg
 • CelebrationOfWorldEldersDay.jpg
 • SenakaBibile.jpg
 • dengu.jpg
 • PationSafetyDay.jpg
 • SLVsTLImmula.jpg
 • RC2017.jpg
 • FilariasisPoster.jpg
 • LaunchReportHSCNNP.jpg
 • NHRS2017.jpg
 • MIODA-SLIDA.jpg
 • RajjaOsuhala.jpg
 • nationalDenguCNPro.jpg
 

නවතම පුවත් පුවත් සියල්ල

15

DEC

පෞද්ගලික සෞඛ්‍ය ආයතන සහ වෛද්‍යවරුන් ලියාපදිංචිය සදහා සුව ඇමැතිගෙන් මසක සහන කාලයක්. සියල්ල කියවන්න ››

11

DEC

සෞඛ්‍ය සේවාවේ තෙවර්ෂයක ප්‍රගතිය සුව ඇමැති හෙළි කරයි. සියල්ල කියවන්න ››

11

DEC

වත්මන් රජයේ විධිමත් වකුගඩු රෝග නිවාරණ සහ ප්‍රතිකාර ක්‍රම හේතුවෙන් නව රෝගීන් වාර්තා වීම අඩු වී ඇති බව සුව ඇමැති පවසයි. සියල්ල කියවන්න ››

 
 
 

විශේෂ ලිපි ලිපි සියල්ල

15

DEC

ජංගම දුරකථන භාවිත කරමින් බෝනොවන රෝග පිළිබද දත්ත එක්රැස් කිරීමේ සමීක්ෂණයක් ආරම්භ කිරීමේ සාකච්ඡාව

සියල්ල කියවන්න ››

12

DEC

පිළිකා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ සංඛ්‍යාව දෙගුණයකින් වැඩි කිරීමට සුව ඇමැති සැරසෙයි.

සියල්ල කියවන්න ››

11

DEC

“සීමා ඉවත් කරමින් පිළිකා රෝගීන් 1285 කට ප්‍රතිකාර. වැය කළ මුදල රුපියල් මිලියන 4727 ක්” සුව ඇමැති පවසයි.

සියල්ල කියවන්න ››

27

JUL

2016 අංක 01 දරන තහනම් දුම්කොල නිෂ්පාදන පිළිබඳව 2016.09.01 දිනැති අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ සඳහන් රෙගුලාසිය

සියල්ල කියවන්න ››

19

JUL

Accident and Emergency Care Policy of Sri Lanka 2016

සියල්ල කියවන්න ››

27

JUN

ඩෙංගු වළකමු ! ජීවිත සුරකිමු

සියල්ල කියවන්න ››
උසස් නිලධාරීන්
 
 
 

මහඡන නිවෙිදන නිවෙිදන සියල්ල

25

JUL
කළමණාකරණ සහකාර තාක්ෂණික නොවන ඛණ්ඩ - 02 ට අයත් තනතුරු සදහා විවෘත බදවා ගැනීම - 2017

10

MAR
වෛද්‍ය කර්මය සඳහා වූ පරිපුරක වෘත්තීන්ගේ සේවාවේ සහ අතුරු වෛද්‍ය සේවාවේ තනතුරු සඳහා අභ්‍යාසලා

06

MAR
තොරතුරු නිලධාරීන් සම්බන්ධ විස්තර වාර්තාව

01

MAR
සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් තනතුර සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය

23

DEC
ඖෂධවේදී නව පත්වීම් හා ස්ථාන මාරු - 2016

08

DEC
අබෑර්තු - අභ්‍යන්තර විගණක තනතුරු (කොන්ත්‍රාත් පදනම )

2017 කාර්ය සාධන දින දර්ශනය

සෞඛ්‍ය සිතියම්